2005-11-25

III GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

Dnia 22 listopada 2005 r. w Szkole Filialnej we Wrzępi odbył się III GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY, do którego w tym roku przystąpili uczniowie I klasy szkół podstawowych: Szczurowa, Wola Przemykowska, Uście Solne, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Niedzielska, Rudy Rysie, Wrzępia. Tak liczne przybycie świadczy o tym, że losy naszego środowiska nie są obojętne dla najmłodszego pokolenia, a także nauczycieli, którzy kształtują ich osobowość.

Celem konkursu było:

  • kształtowanie zachowań proekologicznych,
  • rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi,
  • integracja środowisk szkolnych,
  • stwarzanie sytuacji dających możliwość dobrej zabawy,
  • wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas realizacji zadań.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 930. Po powitaniu gości, wśród których znaleĽli się: Wójt Gminy oraz przedstawicielki Urzędu Gminy Szczurowa, które zostały powołane do komisji konkursowej, nadzorując poprawność wykonanych zadań. Serdecznie zostali powitani pierwszoklasiści, czyli przedstawiciele poszczególnych szkół wraz ze swoimi opiekunami.

W tematykę ekologiczną wprowadzili gospodarze, czyli uczniowie z klasy I i 0 przedstawiając inscenizację bajki p.t. „Jaś i Małgosia” ale w wersji ekologicznej.

Następnie rozpoczęła się część oficjalna konkursu składająca się z konkurencji o tematyce ekologicznej:

  • KRAINA ROŚLIN I ZWIERZĄT
  • KRAINA CZYSTOŚCI
  • KRAINA ZDROWIA

Komisja przyznała wszystkim uczestnikom I miejsca, a w nagrodę otrzymali: dyplomy, nagrody książkowe, maskotki i słodycze. Fundatorami nagród byli: Urząd Gminy Szczurowa oraz Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich.

Konkurs przygotowały: Lucyna Łaptas, Małgorzata Książek, Małgorzata Klich oraz Danuta Laska, która również konkurs prowadziła.

25 listopada 2005r. UG Szczurowa