2017-04-12
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

W związku z art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Szczurowej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje, dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, znajdujących się w projekcie uchwały Rady Gminy Szczurowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 kwietnia 2017r. do dnia 15 maja 2017r. w formie:

  1. Spotkania konsultacyjnego w dniu  24 kwietnia 2017r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Szczurowa w lokalu sali narad- pok. 14 parter, na którym omówiony zostanie  projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej Gminy Szczurowa w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy Szczurowa w zakładce REWITALIZACJA. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Gminy w Szczurowej drogą korespondencyjną: ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@szczurowa.pl

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta są dostępne na stronie podmiotowej Gminy Szczurowa w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczurowej- www.szczurowa.pl w zakładce REWITALIZACJA oraz w pokoju 24 Urzędu Gminy.

Nie będą rozpatrywane, uwagi opinie i propozycje złożone po terminie 15 maja 2017r. oraz niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Dokumenty do pobrania

UG Szczurowa