2017-04-13
Aktualności / Zakres modernizacji Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Szczurowej za kwotę blisko 3 mln zł.
 
Branża budowlana:
 • budowa i rozbiórka rusztowań zewnętrznych,
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • docieplenie ścian ponad gruntem,
 • docieplenie stropów ostatniej kondygnacji,
 • docieplenie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku,
 • wymiana pokrycia zadaszenia nad wejściem głównym do budynku i w przybudówkach,
 • wymiana obróbek blacharskich (zwieńczenie gzymsów, parapety, itd.),
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • wykonanie tynków zewnętrznych elewacyjnych,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • roboty remontowe towarzyszące,
 • roboty malarskie i wykończeniowe.
Branża elektryczna:
 • budowa instalacji fotowoltaicznej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa kotłowni gazowej na instalację gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wspomaganą kondensacyjnymi kotłami gazowymi.
Branża sanitarna i konstrukcyjna:
 • przebudowa kotłowni gazowej na instalację gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wspomaganą kondensacyjnymi kotłami gazowymi,
 • przebudowa instalacji centralnego centralnego ogrzewania,
 • budowa instalacji gazowej,
 • wymiana podgrzewaczy elektrycznych i montaż baterii z perlatorami oraz przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza wodociągowego na potrzeby obiektu.

UG Szczurowa