2017-04-07
Aktualności / Przeszło 1,5 miliona złotych otrzyma Gmina Szczurowa z funduszy europejskich na Kompleks Szkół w Szczurowej
 
Bardzo dobrze przygotowany wspólny wniosek gmin: Szczurowa, Wietrzychowice, Szczucin i Borzęcin z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i znalazł się na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie.
 
Zarząd Województwa Małopolskiego po ocenienie merytorycznej wniosku przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego oraz uzyskaniu rekomendacji Forum Subregionalnego umieścił naszą Gminę wśród 18 projektów które otrzymały dofinansowanie.
 
Wkrótce Gmina Szczurowa jako lider projektu podpisze umowę o dofinansowanie jego realizacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
W Kompleksie Szkół w Szczurowej tj. szkole podstawowej, gimnazjum oraz zespole szkół ponadgimnazjalnych wraz z halą sportową i zapleczem, zostanie wykonana przebudowa kotłowni gazowej na instalację gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wspomaganych kondensacyjnymi kotłami gazowymi, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji centralnej wody użytkowej, montaż ogniw fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia w klasach na energooszczędne, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymiana części okien i drzwi zewnętrznych oraz malowanie.
 
Termin realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na najbliższe dwa lata, a szacowany koszt inwestycji to ponad 3 mln zł. Połowa kwoty pochodzić będzie z dofinansowania unijnego, drugą połowę Gmina planuje pokryć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

UG Szczurowa