2017-02-14
Aktualności / Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projekt „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.
Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017r. w godz. 9:00-15:00.
Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
  • w wieku 30+,
  • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności; ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
  • mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
  • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.
Formy wsparcia, m.in.:
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • indywidualne pośrednictwo pracy,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne).
Strona projektu:
 
Biuro projektu:
ul. Krakowska 13, 33- 100 Tarnów

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra