2017-03-17
Aktualności / Małopolska w zdrowej atmosferze- Projekt Life

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku. Problem ten dotyczy również Szczurowej. W związku z tym Gmina Szczurowa wraz z 55 innymi gminami, Województwem  Małopolskim, Województwem Śląskim, Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., Instytutem VITO NV z Belgii, Słowackim Instytutem Hydrometeorologii w Bratysławie oraz Ministerstwem Środowiska Republiki Czeskiej przystąpiła do Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Głównym celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt jest realizowany w okresie od października 2015r. do końca 2023r.
 
Główne działania projektu:
  • sieć Eko- doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,
  • doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii,
  • Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań,
  • wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię,
  • narzędzie do modelowania w wysokiej rozdzielczości rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
  • międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.
Gminy biorące udział w projekcie
 
 
Więcej informacji o projekcie www.powietrze.malopolska.pl

UG Szczurowa