2017-02-13
Aktualności / 3 miliony zł. planowane na inwestycje w kompleksie szkół w Szczurowej
Gmina Szczurowa jako lider projektu partnerskiego wspólnie z gminami: Wietrzychowice, Borzęcin i Szczucin ubiegają się o dofinansowanie realizacji swoich projektów w obiektach szkolnych.
 
Wspólny wniosek złożony przez Gminę Szczurowa pozytywnie przeszedł kolejne etapy oceny przez zespół ekspertów oceniających Urzędu Marszałkowskiego oraz uzyskał akceptację Forum Subregionalnego. Pozytywnie zweryfikowana została karta projektu, a następnie wniosek przeszedł etap oceny formalnej i finansowej. Obecnie trwa ocena merytoryczna, która jeśli zyska uznanie ekspertów i Zarządu Województwa Małopolskiego oraz odpowiednią liczbę punktów, Gmina Szczurowa będzie mogła podpisać umowę o dofinansowanie realizacji projektu.
 
W kompleksie szkół w Szczurowej tj. szkole podstawowej, gimnazjum oraz zespole szkół ponadgimnazjalnych wraz z halą sportową i zapleczem planuje się m.in. wykonać przebudowę kotłowni gazowej na instalację gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wspomaganych kondensacyjnymi kotłami gazowymi, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji centralnej wody użytkowej, montaż ogniw fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymianę części okien i drzwi zewnętrznych.
 
Szacowany koszt inwestycji to około 3 mln zł. z czego połowa kwoty pochodzi z dofinansowania unijnego, drugą połowę Gmina planuje pokryć z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie i budżetu Gminy. 
 

UG Szczurowa