2017-02-10
Aktualności / Zawiadomienie

Sesja Rady Gminy Szczurowa- 16 luty 2017r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

Przejdź do

UG Szczurowa