2017-01-31
Aktualności / Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniu 26 października 2016 roku Rada Gminy w Szczurowej podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Prace nad projektem dokumentu jakim jest Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024 zostały zakończone w grudniu 2016 roku. Dokument opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Przywołana ustawa przewiduje by projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym. Dlatego też 29 grudnia 2016 roku ogłoszono konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024.

W poniedziałek 30 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiono cele i założenia dokumentu, omówiono zaproponowane projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjnie, a także udzielano indywidualnych konsultacji i odpowiedzi osobom zainteresowanym treścią dokumentu. W spotkaniu udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób. Konsultacje społeczne nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji zakończą się w poniedziałek 06 lutego 2017 roku. Do tego czasu można składać uwagi i opinie do projektu dokumentu. Projekt dokumentu GPR oraz formularze niezbędne dla zgłaszania uwag i zadań rewitalizacyjnych znajdują się w portalu urzędu oraz w BIP w zakładce REWITALICACJA.Na opracowanie programu rewitalizacji gmina Szczurowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 90% poniesionych kosztów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

UG Szczurowa