2016-08-15
Aktualności / Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Szczurowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Szczurowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

1. Projekt uchwały oraz diagnoza niezbędna dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od dnia 17.08.2016r. 

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Szczurowej w zakładce Rewitalizacj
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczurowej: www.szczurowa.pl
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,pok. nr 24, I piętro w godzinach pracy urzędu.

2. Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016 r. w formie:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy w Szczurowej lub złożonej osobiście
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@szczurowa.pl

3. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

  • spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które odbędzie się 29.08.2016 (poniedziałek) o godzinie 18.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4.zbieranie ankiet (wzór w załączeniu)

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Szczurowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest p. Halina Święch

Dokumenty:

UG Szczurowa