2016-09-14
Aktualności / Informacja po zakończeniu konsultacji społecznych

Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt uchwały Rady Gminy w Szczurowej
w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji. 

Postanowiono uwzględnić wniosek przedstawiony w dniu 29.08.2016 r. na spotkaniu konsultacyjnym dot. projektu uchwały Rady Gminy w Szczurowej  w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji.

Wniosek dotyczył:
Zwiększenia  obszaru rewitalizacji w miejscowości Szczurowa ul. Lwowska  o tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej, prawa strona drogi w kierunku Tarnowa. Tereny  stanowią pas zieleni pomiędzy zabudową jednorodzinną , a infrastrukturą drogową.

W miejscowości Szczurowa przy ul. Lwowskiej zwiększono  obszar rewitalizacji o teren działki 981/2 wzdłuż drogi wojewódzkiej.

UG Szczurowa