2016-08-17
Aktualności / Podpisanie umowy partnerskiej gmin o współpracy w zakresie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa i Wietrzychowice w dniu 16 sierpnia 2016 roku   w Urzędzie Gminy Szczurowa podpisały umowę partnerską o przystąpieniu do realizacji wspólnego

projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

 

Wspólnie złożona przez gminy karta projektu pozytywnie przeszła już ocenę formalną    i merytoryczną przez zespół ekspertów oceniających Urzędu Marszałkowskiego oraz została zaakceptowana przez Forum Subregionalne. Obecnie w gminach trwają przygotowania dokumentacji technicznych i wniosków aplikacyjnych do kolejnego etapu oceny projektu.
 
Umowę podpisują: Marian Zalewski- wójt Szczurowej, Janusz Kwaśniak- wójt Borzęcina,
Tomasz Banek- wójt Wietrzychowic i Andrzej Gorzkiewicz- burmistrz Szczucina.
 
 
 
Zakres inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynków obejmuje:
  • Zespół Szkół w Szczurowej,
  • Urząd Gminy w Borzęcinie,
  • Zespół Szkół w Szczucinie,
  • Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie,
  • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słupcu,
  • Szkołę Podstawową w Wietrzychowicach,
  • Dom Ludowy w Jadownikach Mokrych.
Projekt przewiduje między innymi: wymianę tradycyjnych kotłów grzewczych na ekologiczne kotły gazowe, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż ogniw fotowoltaicznych i solarów na dachach budynków. 
 
Przyjęte innowacyjne rozwiązania projektowe w zakresie inwestycji opierają się głównie na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, przyczyniając się do poprawy istniejącego stanu środowiska, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz zużycia gazu do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nastąpi również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki wymianie oświetlenia na energooszczędne.
 
Szacowany koszt inwestycji to ponad 11 mln zł, z czego połowa tej kwoty pochodzić będzie z dofinansowania unijnego, zaś o drugą połowę jako wkład własny Gminy ubiegać się będą o dotację oraz pożyczkę z WFOŚ.

UG Szczurowa