2005-09-19
Aktualności / Strzelce Małe - nowa sieć wodociągowa

Oddanie wodociągu
w Strzelcach Małych

18 września 2005r. odbyła się w Strzelcach Małych uroczystość przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wybudowanej przy współfinansowaniu w 56% z Programu SAPARD oraz środków finansowych gminy i mieszkańców.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Szczurowa, Vice-Przewodnicząca Rady Gminy oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Wodociągowania Wsi Strzelce Małe, po czym poświęcono sieć wodociągową. Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu miejscowych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych.

Wybudowany odcinek magistrali i sieci wodociągowej o długości blisko 6 km wraz z przyłączami domowymi zamknął się kwotą około 395 tys. zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

19 września 2005r. UG Szczurowa