2003-05-15
Aktualności / Unia Europejska
15 maja 2003 r. w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich odbył się konkurs pod hasłem: "Co wiemy o Unii Europejskiej". Uczestnikami zmagań były trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół podstawowych gminy Szczurowa. Konkurs został przygotowany przez Szkołę Podstawową w Strzelcach Wielkich i Gminny Ośrodek Integracji Europejskiej. Zadania konkursowe opracowali pracownicy Gminnego Ośrodka Integracji Europejskiej: Michał Płachetka i Grzegorz Migdał. W inauguracji uczestniczył Wójt Gminy Szczurowa - Pan Marian Zalewski. W skład komisji oceniającej weszli: Pani Jolanta Serwa - kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego Urzędu Gminy, Pan Jan Złocki - radny wsi Strzelce Wielkie, Panowie Michał Płachetka i Grzegorz Migdał z GOIE. Po odśpiewaniu hymnu Unii Europejskiej przez uczniów klasy piątej rozpoczęły się zadania konkursowe. Jednym z najbardziej widowiskowych były prezentacje
wybranych krajów europejskich. Liczył się pomysł, oryginalność, bogactwo przygotowanego materiału. Największym powodzeniem cieszyła się Grecja.
PóĽniej uczniowie wykonywali wiele innych, ciekawych zadań: rozpoznawali kontury państw, słynne zabytki krajów należących do Unii, ich hymny, rozwiązywali krzyżówkę, odpowiadali na łatwe i trudne pytania dotyczące Unii. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i byli gorąco oklaskiwani przez uczniów najstarszych klas, przedstawicieli Rady Rodziców i nauczycieli. W trakcie trwania konkursu publiczność miała możliwość zdobycia wielu cennych informacji na temat Unii Europejskiej i krajów do niej należących. Była to ciekawa lekcja o Europie.

Zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich:
  • Klaudyna Krupa, Joanna Jaszczowska i Aleksandra RzeĽnik, 

drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Szczurowej w składzie: 
  • Katarzyna Kura, Bartłomiej Chlebek, Monika Kijak, 

trzecie- zespół z Niedzielisk: 
  • Alina Pacławska, Katarzyna Hachaj, Natalia Gałek.

Poziom konkursu świadczy o tym, że uczniowie szkół podstawowych naszej gminy o Europie wiedzą naprawdę wiele. Tej wiedzy mógłby im pozazdrościć niejeden dorosły.


Zdjęcia: