2005-08-16
Aktualności / Przekazanie w użytkowanie wodociągu w Rajsku

Nowy wodociąg

14 sierpnia 2005r. przy remizie OSP w Rajsku odbyła się uroczystość przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wybudowanej przy współfinansowaniu w 60 % z Programu SAPARD oraz środków finansowych gminy i mieszkańców.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Szczurowa, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciel Komitetu Wodociągowania Wsi Rajsko oraz Pani Krystyna Kudła reprezentująca odbiorców.

Poświęcenia wodociągu dokonał ks. Proboszcz Jan Orlof. Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu miejscowych dzieci. Wybudowany odcinek magistrali i sieci wodociągowej z ponad 40 przyłączami zamknął się kwotą blisko 260 tys. zł

UG Szczurowa, 16.VIII.2005 r.