2005-08-11
Aktualności / Zaproszenie - oddanie w użytkowanie sieci wodociąowej w miejscowości Rajsko

Komitet Wodociągowania Wsi Rajsko

Serdecznie zaprasza na uroczyste przekazanie w użytkowanie

SIECI WODOCIĄGOWEJ wraz z przyłączami,

które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2005 r. o godz. 1430

/obok remizy OSP w Rajsku/

Program:

Godz. 1430 – Msza św. w Kaplicy w Rajsku

Godz. 1530 – okolicznościowe przemówienia

·        Symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie wodociągu

·        Część artystyczna

 

UG Szczurowa, 11.VIII.2005 r.