2015-07-08
Aktualności / Pieniądze z dotacji Marszałka Województwa i Gminy Szczurowa na remont części bojowej OSP Strzelce Wielkie

Gmina Szczurowa znalazła się wśród 25 jednostek OSP z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, które otrzymały dotacje na maks. 50% kosztów remontu remiz strażackich w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015”. Wśród nich znalazła się remiza OSP w Strzelcach Wielkich.
 
 
Umowę gwarantującą przyznanie dotacji uroczyście 6 lipca 2015 roku wręczył wójtowi Marianowi Zalewskiemu i prezesowi OSP Strzelce Wielkie druhowi Kazimierzowi Domagale wicemarszałek dr hab. Stanisław Sorys w obecności radnych województwa: Anny Pieczarki i Bolesława Łączyńskiego.
 
Promesę odbierają: prezes OSP i wójt gminy Szczurowa
 
Prace przy remizie w Strzelcach Wielkich obejmą remont garażu na samochód bojowy, szatni oraz sali spotkań strażaków. W ramach prac będą wykonane roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, wymiana bramy garażowej, remont posadzek, instalacji elektrycznej i odciągu spalin.
 
W przypadku Strzelec Wielkich całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem opiewa na kwotę 70 tys. zł, z czego 40% pokryje Zarząd Województwa Małopolskiego, a 60% Gmina Szczurowa.
 
- Cieszę się, że aż 25 gmin otrzymało wsparcie finansowe na remonty remiz strażackich. To efekt dobrej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, straży pożarnej oraz województwa małopolskiego – mówił wicemarszałek Sorys. Podkreślił, że środki  przeznaczone na remonty budynków będą służyły polepszeniu warunków pracy strażaków,  a jednocześnie wykonane inwestycje przyczynią  się w dużej mierze do zmniejszenia kosztów utrzymania remiz. – Gratuluję  wójtom i burmistrzom aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków,  życząc jednocześnie dobrego ich wykorzystania oraz sprawnego przeprowadzenia remontu remiz – dodał na zakończenie wicemarszałek.
 
 
W tegorocznej edycji  konkursu wpłynęło 154 wnioski złożone przez 144 gminy. Na ten cel Województwo Małopolskie zabezpieczyło środki w wysokości 3 mln zł.
 
Warto przypomnieć, że program „Małopolskie Remizy” jest realizowany w Małopolsce od 2009 roku. W sumie Województwo Małopolskie przekazało ponad 24 mln zł na remonty w 658 remizach OSP w całym regionie. W ciągu tych 7 lat gminy subregionu tarnowskiego otrzymały w ramach konkursu ponad 5,5 mln zł.
 
Gmina Szczurowa jest jedną z nielicznych w Małopolsce, która otrzymała dotację z każdego konkursu począwszy od 2009 roku. Łączna kwota przyznanych dotacji na remonty remiz OSP w Szczurowej, Zaborowie, Górce, Strzelcach Wielkich, Wrzepi i Rajsku wyniosła 210 tys. zł.

UG Szczurowa