2005-07-08
Aktualności / Pismo dotyczące realizacji połączenia węzła „Brzesko” w ciągu autostrady A4 z droga wojewódzką nr 768.

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

Dotyczy: realizacji połączenia węzła „Brzesko” w ciągu autostrady A4 z droga wojewódzką nr 768.

W odpowiedzi na pisma nr UG.I.7040/W/13/05 z dnia 16.05.2005 oraz UG.I.7040/W/12/05 z dnia 6.05.2005 w sprawie zjazdu z autostrady w Brzesku w kierunku północnym do połączenia z drogą wojewódzką nr 768 uprzejmie informuję, że zjazd ten realizowany będzie trasą zgodną z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 768 wg decyzji Nz.ITK.III/101/04 z dnia 8.06.2004 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce – Szczurowa – Brzesko odc. IV od km 19+137 do km 24+515 na teranie Gminy Brzesko.

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 30 maja br. z udziałem m.in. Marszałka Województwa Małopolskiego i I Vicewojewody Małopolskiego przedmiotowa decyzja lokalizacyjna dla odc. IV drogi wojewódzkiej nr 768 zostanie scedowana na rzecz GDDKiA Oddział w Krakowie. Zadanie związane z uzyskaniem dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i realizację łącznika o długości ok. 4 km od węzła „Brzesko” do skrzyżowania z drogą gminną Nr 4304006 Mokrzyska – ul. Zagodzka – Bucze w regionie m. Wielgoszówka zostanie przeprowadzone w całości przez GDDKiA Oddział w Krakowie.

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Stanisław Pletnia

Tutaj do pobrania /plik pdf 256KB/ 

8 lipca 2005r. UG Szczurowa