2015-07-03
Aktualności / Kolejny etap prac remontowo-renowacyjnych zespołu dworsko-parkowego w Szczurowej

W zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Szczurowej trwa kolejny etap prac remontowych i renowacyjnych wnętrz dworskich na parterowej kondygnacji budynku oraz remont ogrodzenia parku od strony zachodniej.

 

 
 
Uwarunkowany przez Konserwatora Zabytków zakres prac w dworze, który został uszkodzony w wyniku powodzi obejmuje: wymianę posadzek wraz z warstwami zasypowymi i izolacyjnymi. W części pomieszczeń ułożone zostaną nowe parkiety pałacowe, a w pomieszczeniach mokrych i sieniach płytki ceramiczne imitujące kamień. Część obecnych tynków zostanie wymienionych na tynki renowacyjne. W związku z dostosowywaniem poziomów rozebrane i ponownie odbudowane zostaną dwa piece kaflowe. Wszystkie pomieszczenia zostaną pomalowane. W części pomieszczeń wykonane zostaną roboty malarskie wysoko jakościowe z użyciem kolorów i naniesieniem wzorów na ścianach. Wszystkie ozdobne elementy drewniane (gzymsy, boazerie, ościeża i szpalery drewniane okienne, zegar) oraz stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna poddana zostanie renowacji lub odtworzeniu. W jednym z pomieszczeń (w narożniku południowo wschodnim) wykonane zostanie wzmocnienie belek stropu nad parterem. Odtworzone zostaną schody do piwnicy w postaci klatki schodowej żelbetowej. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej. Przedmiotowy zakres robót wykonywany jest przez Pracownię Kamieniarską Konserwacji Kamienia ARKAM z Krakowa, wyłonioną w drodze procedury przetargowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto w zabytkowym parku wykonana zostanie rozbiórka starego ogrodzenia od strony zachodniej, które zastąpione zostanie nowym wykonanym z przęseł z profili stalowych, słupków murowanych otynkowanych z cegły pełnej, wykończonych czapami z piaskowca. Odbudowę ogrodzenia powierzono w drodze przetargu Przedsiębiorstwu Instalacyjno-Budowlanemu MONT-BUD s.c. z Zielonek.

 

UG Szczurowa