2015-06-17
Aktualności / Przegląd Zespołów Folklorystycznych Szkół z terenu Gminy Szczurowa - relacja filmowa

W dniu 14 czerwca 2014 roku na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej odbył się kolejny już Przegląd Zespołów Folklorystycznych Szkół z terenu Gminy Szczurowa. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonał Pan Wójt Gminy Szczurowa mgr Marian Zalewski, następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie - Pan Ryszard Ostrowski, Panowie życzyli wszystkim udanej zabawy.

 

 

Przegląd miał formę festynu rodzinnego. Na scenie zaprezentowało swój dorobek artystyczny 8 zespołów:
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej
  • Zespołu Szkolnego -Przedszkolnego w Uściu Solnym
  • Publicznej szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie
  • Publicznego Gimnazjum w Zaborowie
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej
  • Publicznego Gimnazjum w Szczurowej

W trakcie występów oraz między nimi prowadzone były dla dzieci gry i zabawy z nagrodami. Impreza nie miała charakteru konkursu, dlatego wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał  Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha.
 

 
Organizatorami przeglądu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Urząd Gminy w Szczurowej. Organizatorzy dziękują wszystkim zespołom za udział w przeglądzie.

Każdy z zespołów swoim występem udowodnił, że kultywuje tradycje tańców, pieśni ludowych i narodowych, ciągle je pielęgnuje, a co najważniejsze przekazuje jej wzory i rozwija wrażliwość artystyczną swoich słuchaczy.
 
Galeria zdjęć
 

 

 

Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej