2015-05-18
Aktualności / Gminny Konkurs Matematyczny "Rachmistrz"

"Matematyka jest alfabetem, za pomoca którego Bóg opisał wszechświat"
Galileusz

Matematyka nazywana jest królową nauk. Przedmiot ten zalicza się do grona nauk ścisłych. Wymaga od nas analitycznego, logicznego myślenia, ale też dobrej pamięci, by poznać wszelkie niezbędne wzory matematyczne oraz zasady przeprowadzania działań. Chociaż dla znacznej grupy uczniów matematyka jest prawdziwą zmorą, to jednak obecnie po raz kolejny, po kilkuletniej przerwie, należy ona do obowiązkowych przedmiotów zdawanych podczas egzaminów maturalnych. Jest także nieodłącznym elementem egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu po szkole podstawowej.
 
W dniu 11 maja 2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach gościła uczestników V Gminnego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz”, który odgrywa bardzo ważną rolę w popularyzacji matematyki wśród uczniów Gminy Szczurowa, propagowaniu zainteresowania matematyką, wyłanianiu uczniów o uzdolnieniach matematycznych i zachęcaniu ich do rozwijania tych uzdolnień. 
 
Konkurs polegał na sprawnym wykonywaniu zadań obliczeniowych w pamięci. Drużyny w trzyosobowym składzie wykonywały zadania przygotowane przez panie: Magdalenę Świerczek - PSP w Niedzieliskach, Magdalenę Szpilka - PSP w Zaborowie, Justynę Górak - ZSP w Uściu Solnym. Konkurs składał się z 4 etapów. Poszczególne zadania wyłoniły zwycięzcę. Okazała się nią być drużyna ze Strzelec Wielkich uzyskując łącznie 165 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna z Niedzielisk, III Szczurowa, IV Uście Solne, V Wola Przemykowska, VI Zaborów.
 
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy Szczurowa Pana mgr Mariana Zalewskiego, dyrektora KBS w Szczurowej Pana Andrzeja Stolińskiego oraz Nadwiślańską Grupę Działania E.O.CENOMA.
 
Matematyka to bardzo ważny przedmiot. Warto się jej uczyć, bo z pewnością zaowocuje to w przyszłości. Posłuchajcie swoich rodziców, bo jak mówił Mały Książę, światem dorosłych rządzą liczby. W niemal każdej rozmowie przewija się matematyka, nie da się od tego uciec.
 
Wiedza matematyczna to prawdziwy skarb, pozwalający zaoszczędzić i dobrze dysponować pieniędzmi! Mamy nadzieję, że za rok w Niedzieliskach znów spotkają się miłośnicy matematyki w kolejnej już edycji konkursu „Rachmistrz”.

 

Galeria zdjęć

 

SP Niedzieliska