2015-05-12
Aktualności / Dzień Ziemi w Niedzieliskach

„Wielką sztuką jest sprzątanie, ale jeszcze większą jest nieśmiecenie”
Ponieważ Ziemia opiekuje się nami,
zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość, jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu
.
 
8 maja nasza szkoła przy ścisłej współpracy z Panem Kazimierzem Wróblem - sołtysem wsi, Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną zorganizowała spotkanie ekologiczno-profilaktyczne przebiegające w tym roku pod hasłem: "Czyste środowisko ponad wszystko". Uczniowie klas I-VI, przedszkolaki oraz strażacy z OSP w Niedzieliskach posprzątali śmieci w okolicach boiska sportowego i mienia komunalnego Gminy Szczurowa znajdującego się we wsi Niedzieliska.
 
 
 
Po pracach porządkowych został przeprowadzony konkurs profilaktyczno – ekologiczny propagujący zdrowy tryb życia bez nałogów, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz czyste środowisko. Uczniowie wykazali się wiedzą dotyczącą pojęć związanych z ochroną przyrody (makulatura, recykling) oraz ciekawostkami ekologicznymi, zapoznali się z informacjami dotyczącymi historii akcji, jej celowością. Poprzez czynny udział w akcji, uczniowie zdają sobie sprawę, że wszyscy musimy się starać o to, by w naszym otoczeniu było czysto nie tylko dzisiaj, ale, na co dzień! Należy rozmawiać o problemach ekologii z rodzinami i znajomymi, dążyć do tego, by każdy z nas i nasi najbliżsi zrozumieli, jak ważna dla naszego życia jest równowaga ekologiczna i niezanieczyszczone przez ludzi środowisko, w którym żyją rośliny i zwierzęta.
 
 
Miejmy nadzieję, iż słowa "Koledzy i Koleżanki! Jak leży jakiś papier na ziemi czy w lesie, podnieś go! To nie wstyd. Pomagasz wtedy naszej Ziemi!" zostaną na długo w naszej pamięci. Jesteśmy przekonani, że dzięki akcji „Dzień Ziemi w Niedzieliskach” wielu uczniów naszej szkoły nie będzie już śmiecić i nikt już po nich nie będzie musiał sprzątać.
 
 
 
Ostatnim punktem spotkania był pokaz strażacki przygotowany przez OSP z Niedzielisk. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, absolwenci naszej szkoły w składzie: Bartłomiej Hanek, Adrian Madej, Sebastian Madej, Sebastian Król, Krzysztof Zadęcki zaprezentowali nam sprzęt pożarniczy i ratownictwa drogowego. Wszystkie dzieci mogły wypróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem strażackim oraz przymierzyć część stroju strażackiego. Dowiedziały się, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną. Uświadomili dzieciom, iż strażacy nie tylko gaszą pożary,  ale również są wzywani do wypadków drogowych, udzielają pomocy ludziom i zwierzętom podczas powodzi. Dzieci miały okazję zobaczyć z bliska samochód strażacki. Na zakończenie spotkania uczestnicy wspólnie zapalili ognisko i upiekli kiełbaski.
 
 
 
Za wsparcie i ufundowanie nagród oraz poczęstunku serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Szczurowa Panu Marianowi Zalewskiemu i Sołtysowi wsi Niedzieliska Panu Kazimierzowi Wróbel.
 
Już dzisiaj zapraszamy na drugie spotkanie ekologiczno - profilaktyczne, które odbędzie się w sobotę 30 maja. Zostanie połączone z Festynem Rodzinnym, podczas którego włączymy się w ogólnopolską akcję „Dzień bez tytoniu”, który przypada 31 maja. Podczas festynu zostanie przeprowadzony „Konkurs Talentów”, ciekawe gry i zabawy promujące zdrowy tryb życia, konkursy sportowe oraz pokaz strażacki przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Niedzielisk.

 

SP Niedzieliska