2003-05-05
Aktualności / Gminny Konkurs Plastyczny
30 kwietnia 2003 roku w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym odbył się Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem "WROGOWIE NASZEGO ZDROWIA"
organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.

CEL KONKURSU:
 1. Ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami oddziaływania środków uzależniających.

 2. Propagowanie zdrowego, alternatywnego stylu życia.

 3. Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

 4. Pogłębienie umiejętności literackich w zakresie formułowania wypowiedzi pisemnej na określony temat.

UCZESTNICTWO:
W konkursie brali udział uczniowie reprezentujący dwie grupy wiekowe:
 • I GRUPA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS I-III,

 • II GRUPA WIEKOWA - UCZNIOWIE KLAS IV-VI

Z każdej szkoły daną grupę wiekową reprezentowała jedna osoba.

WYNIKI:
Komisja w składzie:Lidia Głowacka, Elżbieta Szwachta, Łucja Czajka, Bożena Grochalska, Ewa Zdunekprzyznała nagrody:

W kategorii I:
 1. Szkoła Podstawowa Uście Solne

 2. Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie

 3. Szkoła Podstawowa Zaborów

oraz wyróżnienia:
 • SP Niedzieliska,

 • SP Dołęga,

 • SP Strzelce Małe,

 • SP Szczurowa.

 • W kategorii II:
  1. Szkoła Podstawowa Szczurowa

  2. Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie

  3. Szkoła Podstawowa Zaborów

  oraz wyróżnienia:
 • SP Uście Solne,

 • SP Niedzieliska