2015-04-08
Aktualności / Remont dachu z przebudową kominów w budynku świetlicy w Barczkowie

W obiekcie domu ludowego w Barczkowie zakończono prace remontowe związane z remontem dachu, rozbiórką, wymurowania dwóch kominów oraz wymianą rynien i wykonaniem obróbek blacharskich wraz z pasem podrynnowym. Koszt wykonania zleconych przez Gminę Szczurowa prac remontowych wyniósł 26 500 zł. W budynku domu ludowego funkcjonuje świetlica w okresie jesienno-zimowym. Obiekt przystosowany jest również pod działalność pań z Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców.
 

UG Szczurowa