2015-01-22
Aktualności / Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Szczurowej – przed i po renowacji - galeria z przebiegu prac renowacyjnych

Latem 2013 roku Gmina Szczurowa rozpoczęła kompleksowy zakres prac renowacyjnych zespołu dworsko-parkowego w Szczurowej, które zakończyły się w październiku 2014 roku. Przywróceniem do dawnej świetności pałacu Kępińskich pochodzącego z 1860 roku wraz z przepięknym parkiem zajęła się wyłoniona w drodze procedury przetargowej Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia „ARKAM” z Krakowa.

 

dwór przed renowacją
(zdjęcia do powiększenia)

dwór po renowacji
(zdjęcia do powiększenia)

 
 
Zakres prowadzonych prac był obszerny, ponieważ zabytek został naruszony zębem czasu i wymagał wielu prac remontowo-renowacyjnych. Na jego odnowienie Gmina Szczurowa zabiegała o unijną dotację, pozyskując tym samym blisko 5 milionów złotych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
W wyniku tego wykonane zostało osuszenie ścian i fundamentów dworu metodą iniekcji ciekłokrystalicznej, drenaż zewnętrzny i wewnętrzny, izolacja, nowe tynki i wylewki, rozbiórka części konstrukcyjnej tarasu południowego i schodów z wykonaniem prac izolacyjnych i zabezpieczających, wymiana orynnowania, skucie tynków zewnętrznych budynku oraz remont piwnic. Następnie wykonana została nowa elewacja budynku, odbudowane schody i tarasy oraz zrekonstruowane figury kamienne.
 

piwnice przed remontem
(zdjęcia do powiększenia)

piwnice po remoncie
(zdjęcia do powiększenia)

 
 
W celu uporządkowania przestrzeni parku okalającego pałac wykonano nowe alejki i place utwardzone kostką brukową, oświetlenie parkowe, zamontowano nowe ławki i kosze, dekoracje krajobrazowe. Przeprowadzono także konserwację drzewostanu oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów.
 
 
 
 
Od strony południowej i wschodniej murowanego ogrodzenia otaczającego pałac i park dworski Kępińskich odtworzony został zabytkowy mur oraz brama wjazdowa i furta wejściowa do parku.
 
ogrodzenie i bramy wejściowe
przed remontem

(zdjęcia do powiększenia)
ogrodzenie i bramy wejściowe
po remoncie

(zdjęcia do powiększenia)
 

 

 Galeria zdjęć
z przebiegu prac renowacyjnych

dwór

 

piwnice

(wejdź i zobacz)

 

ogrodzenie

(wejdź i zobacz)

UG Szczurowa