2014-12-04
Aktualności / Nowe ogrodzenie, boiska i zagospodarowanie wokół remizy w Kwikowie

W Kwikowie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Firma EL-BUD Leszek Wójcik kończy nowe ogrodzenie od strony frontowej remizy, trwa remont wjazdu od strony północnej i wschodniej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, a wkrótce wybudowane zostanie boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury: ławki, kosze, stojak na rowery. Wykonanie tego zakresu robót możliwe jest dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 

UG Szczurowa