2014-11-13
Aktualności / 11 Listopada uroczyście obchodzony w Niedzieliskach

 

Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”
Józef Piłsudski

„Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy”
11 Listopada w Niedzieliskach
 
Święto Niepodległości uświadamia nam wszystkim, że dzień 11 Listopada powinien być dniem, w którym nie tylko wspominamy trudną drogę, jaką przeszli Polacy w drodze ku wyzwoleniu, ale i dniem radości z powodu tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.
 
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie akademii z okazji ważnych świąt, dlatego wzniośle i z powagą uczniowie uczcili Święto Niepodległości. Z tej też okazji, piękną i wzruszającą lekcję historii przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Ewy Badzioch, Lidii Kołodziej oraz księdza Józefa Masłonia.
 
 
12 listopada 2014 roku odbyła się religijno - patriotyczna uroczystość środowiskowa poświęcona rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która rozpoczęła się mszą św.w kościele parafialnym sprawowaną przez proboszcza tutejszej parafii ks. Józefa Masłonia. Homilia nawiązywała do długotrwałej i okupionej wieloma ofiarami walki Polaków o wolną i niepodległą Polskę, podkreślała dużą rolę tego typu uroczystości w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia.
 
 
Przygotowany przez uczniów klas IV-VI program artystyczny pozwolił nam przypomnieć sobie smutne dzieje Polaków pod zaborami, zakończone triumfalnie odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Uczniowie w odświętnych strojach wzorowo deklamowali wiersze i teksty wyjaśniając trudne dzieje naszej Ojczyzny od zaborów aż do odzyskania niepodległości. Scenariusz montażu artystycznego łączył w sobie elementy z historii oraz współczesności. Nie zabrakło pieśni patriotycznych, które przypomniały nam to tak ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie. Białe i czerwone róże trzymane przez uczniów w rękach, nadawały całości patriotycznego charakteru. Nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych, zaprezentowanych multimedialnie i przekazanych poprzez grę młodych aktorów. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju. Całości towarzyszyły prezentacje multimedialne jako ilustracje słów piosenek, bądź ważnych wydarzeń z dziejów Polski.
 
 
 
 
Śpiewane przez uczniów pieśni patriotyczne, recytowana przez nich poezja oraz komentarz historyczny kierowały naszą refleksję ku wartości, jaką jest wolność i własne państwo. Występy literacko-muzyczne z okazji 11 listopada to ważna i interesująca lekcja historii, a w wykonaniu uczniów budziły wielkie emocje. Była to wspaniała okazja do spotkania dzieci, rodziców, dziadków, licznie przybyłych mieszkańców Niedzielisk i wspólnego śpiewu znanych i lubianych pieśni patriotycznych. Poprzez wspólne śpiewanie pieśni przyczyniamy się do utrwalania bądź wyzwalania w najmłodszym pokoleniu postaw patriotycznych.  
 
 
Powinniśmy pamiętać o tym, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. To o nią walczyły pokolenia, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą - swoje życie. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości stała się dla wszystkich, którzy w niej uczestniczyli wielką lekcją patriotyzmu. Jej idea jest bliska każdemu Polakowi, bo miłość do Ojczyzny to najszlachetniejsza wartość, którą szczycić się winien każdy naród, zaś szczególnie naród polski z bogatą i burzliwą historią walk niepodległościowych. Jesteśmy winni to wszystkim tym, którzy oddali swoje życie w imię umiłowania wolności.
 
 
Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z klas IV-VI, przepiękne, symboliczne w swej wymowie dekoracje, rekwizyty, pieśni patriotyczne udowodniły, że w XXI wieku patriotyzm nie jest tylko pustym słowem, ale zawiera głębokie treści, musimy tylko umieć je dostrzec i wydobyć. Patriotą jest się nie tylko podczas wielkich zagrożeń, ale trzeba być nim także, na co dzień. Także wtedy, gdy pamięta się o ważnych wydarzeniach, rocznicach, gdy szanuje się symbole narodowe, flagę, hymn. Dzieciom niełatwo jest zrozumieć takie pojęcia jak wojna czy niewola, ale właśnie poprzez organizację takich uroczystości możemy, choć trochę przybliżyć im te zagadnienia oraz uczyć patriotyzmu i szacunku dla ojczyzny. Dzień ten przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.
 
Swoją obecność w tak uroczystym i wzruszającym spotkaniu patriotyczno - religijnym potwierdzili nauczyciele, społeczność uczniowska, rodzice i dziadkowie naszych wychowanków, młodzież gimnazjalna, pani Danuta Lipchardt- przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich oraz liczna grupa mieszkańców Niedzielisk.
 
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium.
Józef Piłsudski

 

 

SP Niedzieliska