2014-11-04
Aktualności / Nowe ogrodzenie, boiska i zagospodarowanie wokół remizy w Kwikowie

W Kwikowie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Firma EL-BUD Leszek Wójcik wykonuje nowe ogrodzenie od strony frontowej remizy, remont wjazdu od strony północnej i wschodniej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, a wkrótce wybudowane zostanie boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury: ławki, kosze, stojak na rowery. Wykonanie tego zakresu robót będzie możliwe dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
 
 

UG Szczurowa