2014-11-04
Aktualności / Ślubowanie Pierwszoklasistów w Szczurowej

Ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły było ślubowanie klas pierwszych. W uroczystości, oprócz Pierwszaków i ich rodziców, wzięli udział: Pani Dyrektor Alina Oleksy, Pan Wójt Marian Zalewski, Dyrektor Gimnazjum w Szczurowej - Pan Marek Antosz, Rada Rodziców, księża i nauczyciele klas II - III wraz z uczniami.

 
 
 
Do ślubowania przystąpiło aż 57 uczniów z trzech klas pierwszych naszej szkoły. Najpierw Pierwszoklasiści wykazali się wiedzą na temat naszej ojczyzny, zachowania się w szkole i zasad bezpieczeństwa drogowego. Udowodnili też, że potrafią ładnie śpiewać piosenki i recytować wiersze. Po części artystycznej Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i zostali zaproszeni do klas na poczęstunek.
 
 
 
Warto dodać, że ślubowanie złożyli też rodzice Pierwszoklasistów, obiecując, iż będą doceniać w dziecku to, co najlepsze i słuchać uważnie, o czym mówi. Program, który zaprezentowali Pierwszoklasiści, został przygotowany przez wychowawców klas - Panią Elżbietę Grzesik - Oleksyk, Panią Iwonę Czesak i Panią Małgorzatę Strąg.

 

informacja i zdjęcia: SP Szczurowa, Małgorzata Strąg