2014-10-29
Aktualności / Kolejny etap modernizacji centrum Gminy

Centrum administracyjne, które służy wszystkim mieszkańcom gminy wkrótce zostanie zrewitalizowane. Prace na dobre się rozpoczęły. Przed halą sportową zdemontowane zostały stare betonowe płyty chodnikowe, w miejsce których powstanie nowy plac z kostki brukowej, przygotowywany jest również teren pod parking w pobliżu remontowanego budynku usługowego i starej plebani.

Wzdłuż chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 nasadzone zostaną krzewy ozdobne w rabatach bylinowych wraz z częściową wymianą i uzupełnieniem ograniczających obrzeży betonowych, uzupełnieniem humusu i wymianą zniszczonych ławek. Podobnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej założony zostanie trawnik i uzupełnione zostaną obrzeża i warstwa humusu.
Inwestycja realizowana będzie głównie z pozyskanej przez Gminę dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV Leader.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UG Szczurowa