2014-10-21
Aktualności / Modernizacja i remont domu ludowego w Rudy-Rysiu zakończony

W miejscowości Rudy-Rysie zakończona została modernizacja i remont budynku domu ludowego. Gmina z pomocą pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz własnych wykonała instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, montaż stolarki, gładzie i roboty malarskie sali widowiskowej oraz klatki schodowej. Ważną częścią modernizacji było wykonanie ścian działowych, oddzielających część świetlicową na parterze od dużej sali oraz wykonanie nowych dodatkowych sanitariatów dla uczestników dużych imprez i uroczystości.

 
 
 
 
 
 

 

UG Szczurowa