2014-10-16
Aktualności / Umowa na rewitalizację centrum miejscowości Szczurowa i Kwików podpisana

Jednocześnie w centrum Szczurowej i Kwikowa rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenów zlokalizowanych w centrach tych miejscowości. Umowa na realizację przedmiotowych inwestycji została podpisana we wtorek w Urzędzie Gminy. Podczas podpisania obecni byli przedstawiciele społeczności lokalnej.

 
Inwestycja w centrum Szczurowej, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom gminy obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw o nawierzchni piaskowej i trawiastej o dodatkowe urządzenia zabawowe, ławki parkowe, kosze oraz jego wygrodzenie płotkiem drewnianym. W północnej części działki wykonany zostanie remont ścianek istniejącej fontanny wraz z siedziskami murowanymi oraz wymiana nawierzchni alejek z płyt betonowych i żwirowej nawierzchni z kostki granitowej. Następnie przed halą sportową wymieniona zastanie nawierzchnia chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową, natomiast wzdłuż chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 wymiana nasadzeń niskich w rabatach bylinowych wraz z częściową wymianą i uzupełnieniem ograniczających obrzeży betonowych, uzupełnienie humusu i wymiana zniszczonych ławek. Podobnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej założony zostanie trawnik i uzupełnione obrzeża i warstwa humusu.
 
 
Przedmiotem inwestycji w Kwikowie jest natomiast budowa boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej, remont wjazdu od strony północnej i wschodniej poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,  ogrodzenie budynku remizy oraz montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojak na rowery.
 
Koszt inwestycji łącznie wynosi 422 tys. zł. Połowę tej kwoty Gmina stara się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV Leader.

 

UG Szczurowa