2014-10-13
Aktualności / OSP Górka. Szkolenia z pierwszej pomocy zakończone

13 września w remizie OSP w Górce młodzież realizująca projekt „Ogień i woda” przystąpiła do egzaminu z pierwszej pomocy. Było to zwieńczenie trwającego niemal trzy miesiące cyklu szkoleń, mających na celu nabycie umiejętności prawidłowego rozpoznania i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i pracowników pogotowia ratunkowego.

 
 
 
 
 
 
 
Część teoretyczną egzaminu stanowił test, po rozwiązaniu którego młodzież przystępowała do części praktycznej. Tutaj należało wykazać się umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia z wykorzystaniem fantomów, zestawów medycznych i defibrylatora.
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: kpt. Grzegorz Domagała – KP PSP Brzesko, asp. Tomasz Burnat – KM PSP Tarnów, mł. kpt. Grzegorz Michalczyk – KP PSP Chrzanów, Piotr Mikuś – OSP Górka, bardzo wysoko oceniła wiedzę i umiejętności młodych strażaków. Następnie uroczyście zostały wręczone dyplomy ukończenia szkoleń.
 
 
 

Wszyscy uczestnicy pozytywnie zakończyli egzamin, czego im serdecznie gratulujemy i życzymy odwagi w podejmowaniu działań ratujących życie ludzkie.

Projekt „Ogień i woda” realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”, którego celem jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start  w dorosłe życie.
 
Koordynator projektu: Piotr Mikuś
OSP Górka