2014-10-10
Aktualności / Trwa rozbudowa i remont dachu budynku remizy w Rajsku

W Rajsku trwają prace przy rozbudowie remizy OSP, polegające na wykonaniu po stronie południowej dobudówki pełniącej funkcję garażu na sprzęt strażacki. Garaż zorientowany jest prostopadle do istniejącego budynku. W dalszej kolejności wykonane zostaną prace wykończeniowe i uzupełniające m.in. instalacja elektryczna. Ze względu na rodzaj pokrycia oraz stan obecnej więźby dachowej części już istniejącego budynku pochodzącego z lat 80-tych XX wieku, przewidziano demontaż starego dachu i wykonanie nowego z blachodachówki.
 
 
Koszt inwestycji to blisko 89 tys. zł. Wykonawcą prac jest firma „EL-BUD” Leszek Wójcik, wyłoniona w drodze procedury przetargowej. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków własnych Gminy Szczurowa i dotacji Samorządu Województwa z programu „Małopolskie Remizy”.
 
 

 

UG Szczurowa