2014-09-25
Aktualności / Rozbudowa i remont dachu budynku remizy OSP w Rajsku

Pełną parą ruszyły prace przy rozbudowie remizy OSP w Rajsku. Prace polegają na wykonaniu po stronie południowej dobudówki pełniącej funkcję garażu na sprzęt strażacki. Wiąże się to z budową fundamentów i nowych ścian osłonowych, które już zostały wykonane oraz dachu. Planowany garaż zorientowany będzie prostopadle do istniejącego budynku. W dalszej kolejności wykonane zostaną prace wykończeniowe i uzupełniające m.in. instalacja elektryczna. Ze względu na rodzaj pokrycia oraz stan obecnej więźby dachowej części istniejącej budynku pochodzącego z lat 80-tych XX wieku, przewidziano demontaż starego dachu i wykonanie nowego z blachodachówki.

 
Koszt inwestycji to kwota blisko 89 tys. zł. Wykonawcą prac jest firma „EL-BUD” Leszek Wójcik, wyłoniona w drodze procedury przetargowej. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków własnych Gminy Szczurowa i dotacji Samorządu Województwa z programu „Małopolskie Remizy”.
 
 
 

 

UG Szczurowa