2014-09-09
Aktualności / Nowa nawierzchnia na drodze transportu rolnego w Rudach-Rysiu

W sołectwie Rudy-Rysie wykonana została nowa nawierzchnia na drodze gminnej Rudy-Rysie – Rudy, na której wykonano podbudowę z klińca kamiennego, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym całego odcinka wraz z wymianą uszkodzonego przepustu poprzecznego.

 
 
 
 
 

 

UG Szczurowa