2014-09-05
Aktualności / Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich doceniona!

 

Zakończenie realizacji projektu pn.:
"Kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego
poprzez zakup strojów i doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Szczurowa".

 

Czternaście kompletów damskich strojów regionalnych wraz z obuwiem oraz wyposażenie kuchenne, szafę i namiot w formie stoiska wystawowego na imprezy zakupiła Gmina Szczurowa w ramach zakończonego właśnie projektu realizowanego za pośrednictwem Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej z przeznaczeniem dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających w gminie Szczurowa.
 
Piękne stroje regionalne miały okazję zaprezentować panie podczas tegorocznego 32. Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych „Krakowski Wianek” w Szczurowej oraz podczas Dożynek Gminnych w Strzelcach Wielkich (15 sierpień 2014 r.), połączonych z Konkursem Piosenki Maryjnej, zorganizowanym w ramach przedmiotowego projektu. Ich dorobek kulinarny i artystyczny podziwiali również goście III Pikniku Modelarskiego w Strzelcach Małych oraz  goście Wojewódzkich Dożynek w Osieku.
 
 
 
 

Projekt na kwotę blisko 30 tysięcy złotych dofinansowany został w 80 procentach przez Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV Leader. Pozostała kwota, stanowiąca wkład własny pochodziła z budżetu Gminy Szczurowa.

Realizacja projektu przyczyniła się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów regionalnych poprzez organizację Przeglądu Piosenki Maryjnej oraz do podniesienia atrakcyjności i prestiżu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szczurowa dzięki pozyskaniu nowych strojów ludowych i wyposażenia.