2014-09-04
Aktualności / Obchody 100-ej rocznicy wybuchu I wojny światowej i 75-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września 2014 roku, już po raz piętnasty uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szczurowej, przygotowali uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, połączone z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej i 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Tradycyjnie rozpoczęto od Apelu Poległych i złożenia kwiatów pod pomnikiem ofiar I i II wojny światowej w Szczurowej. Następnie zebrani wzięli udział w mszy świętej w Kościele Parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Szczurowej, której przewodniczył ks. proboszcz Wiesław Majka.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, gdzie po przemówieniu Dyrektora Gimnazjum i zaproszonych gości odbyła się część artystyczna o charakterze patriotycznym, pod hasłem „W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi…”. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Szczurowa p. Marian Zalewski, Przewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Tyrcha, Proboszcz parafii w Szczurowej ks. Wiesław Majka oraz przedstawiciele Koła Kombatantów i Rady Rodziców.  

W części artystycznej wzięli udział uczniowie klas IIIa, IIIc i IIa: Karolina Rzeźnik, Rafał Pudełek, Natalia Caban, Karolina Zając, Magdalena Zając, Anna Kwaśniak, Natalia Piekarska, Anna Szczecina, Karolina Stąsiek, Katarzyna Solak, akademię prowadzili uczniowie klasy IIIa Wiktoria Wójcik i Bartłomiej Wilk. Piosenkę Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” zaśpiewała Karolina Zając. Dekorację wykonali uczniowie klasy IIIa i IIIc: Wiktoria Wójcik, Karolina Rzeźnik, Natalia Caban, Rafał Pudełek, Paulina Cieśla. Nad całością przygotowań czuwali nauczyciele: p. Kinga Gurak, p. Katarzyna Kamysz, p. Piotr Krawczyk, oprawę muzyczną zapewnił p. Michał Pastuch.

Publiczne Gimnazjum w Szczurowej (tekst: Kinga Gurak)