2014-08-22
Aktualności / Zapraszamy na turniej integracyjny wsi Przemyków - Wola Przemykowska

W najbliższa niedzielę 24 sierpnia 2014 roku odbędzie się na stadionie sportowym w Woli Przemykowskiej turniej sportowo-integracyjny wsi Przemyków i Wola Przemykowska.

Serdecznie zapraszamy!!!

 
Regulamin turnieju
 
TURNIEJ INTEGRACYJNY WSI
PRZEMYKÓW – WOLA PRZEMYKOWSKA 24.08.2014r.
 
I. Cel
 • Popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gmin,
 • Upowszechnianie przepisów różnego rodzaju dyscyplin, kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców,
 • Wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy,
 • Integracja społeczności lokalnej,
 • Podnoszenie własnej sprawności fizycznej,
II. Organizator
 • Gmina Szczurowa,
 • Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
 • OSP Wola Przemykowska
 • Sołectwo Wola Przemykowska
 • Gmina Koszyce
 • Sołectwo Przemyków
III. Termin i miejsce
 • Turniej integracyjny odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2014 r. na stadionie sportowym w Woli Przemykowskiej.
 • W turnieju uczestniczą dwie wsie: Przemyków – Wola Przemykowska.
IV. Uczestnictwo
 • W turnieju uczestniczą drużyny złożone z mieszkańców 2 gmin: gmina Koszyce i gmina Szczurowa,
 • Każda z miejscowości reprezentuje tylko i wyłącznie drużyny swojej wsi,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji danych, co w szczególności może mieć miejsce w związku ze złożonym protestem,
 • Wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są posiadać stroje sportowe tj. obuwie sportowe, koszulki z krótkim rękawem, spodenki lub dół dresów.
V. Konkurencje i sposób ich przeprowadzenia
 • Bieg w worku
I. Zespół składa się z 6 zawodników,
II. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji.
 • Przeciąganie liny
I. Zespół składa się z 6 zawodników,
II. Pary rywalizują miedzy sobą w trzech podejściach, każdorazowo po zmianie pola,
III. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji.
 • Paint-ball
I. Zespół składa się z 6 zawodników,
II. Każdy z zawodników wykonuje 5 strzałów,
III. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji.
 • Strzał do bramki
I. Zespół składa się z 3 zawodników,
II. Każdy z zawodników wykonuje 3 strzałów,
III. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji,
 • Rzut butem na odległość (kobiety)
I. Zespół składa się z 3 zawodników,
II. Każdy z zawodników wykonuje 2 rzuty, rzut dalszy jest punktowany,
III. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji,
 • Slalom z piłką
I. Zespół składa się z 3 zawodników,
II. Pary rywalizują miedzy sobą,
III. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji.
 • Wbijanie gwoździ ( mężczyzna + kobieta)
I. Zespół składa się z 3 zawodników,
II. Pary rywalizują miedzy sobą,
III. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji,
 • Rozwinięcie bojowe - OSP (czasówka bojowa)
VI. Punktacja
 
Wygrana konkurencja – 1 pkt
Przegrana konkurencja – 0 pkt
Remis – 0,5 pkt
 
Przy poszczególnych konkurencjach ustala się „małą punktację”.
 
VII. Nagrody
Puchary + nagrody pieniężne.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 • Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, techniczną, sędziowską, oraz nagłośnienie imprezy
 • Koszty organizacyjne, zakup nagród oraz posiłek dla uczestników pokrywają organizatorzy
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów imprezy.