2014-08-25
Aktualności / Akcja honorowego oddawania krwi w Niedarach

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Szczurowa do udziału w akcji honorowego oddawania krwi. Akcja zostanie przeprowadzona 31 sierpnia 2014 r. (niedziela) w godz. 11.00-15.00  z udziałem Ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy remizie OSP w Niedarach podczas Dożynek Gminnych.

 
PAMIETAJ – ODDAJĄC KREW SPEŁNIASZ WYSOCE HUMANITARNY CZYN
– RATUJESZ BOWIEM ZAGROŻONE ŻYCIE.