2014-08-04
Aktualności / Otwarcie centrum Rajska - relacja telewizyjna

W sobotnie sierpniowe popołudnie w gminie Szczurowa odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanego centrum wsi w Rajsku.

Relacja Tarnowskiej TV

 

 

 

 

Po powitaniu gości przez sołtysa wsi Rajsko pana Jacka Jareckiego i przemówieniu wójta Gminy Szczurowa pana Mariana Zalewskiego nastapiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali:

 • Pan Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
 • Pan Marian Zalewski - Wójt Gminy Szczurowa
 • Pan Kazimierz Tyrcha - Przewodniczący Rady Gminy
 • ks. Wiesław Majka - Proboszcz Parafii Szczurowa
 • Pani Zuzanna Rachwał - Radna RG Szczurowa
 • Pani Zuzanna Rachwał - Radna RG Szczurowa
 • Pan Czesław Moskal - były Radny RG Szczurowa
 • Pan Jacek Jarecki - Sołtys wsi Rajsko
 • Pan Jerzy Młynarczyk - były Sołtys wsi Rajsko
 • Pan Andrzej Małynarczyk - Prezes OSP Rajsko
 • Pani Lidia Krzyściak - Przewodnicząca Wspólnoty dla Zagospodarowania Wsi Rajsko
 • oraz najmłodsi mieszkańcy Rajska: Milenka i Aruś.

 

 

Poświęcenia nowo otwartego centrum dokonał proboszcz Parafii Szczurowa ks. Wiesław Majka.

Okolicznościowe przemówienia do zebranych gości wygłosili: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Radni RG Szczurowa Zuzanna Rachwał i Kazimierz Tyrcha  oraz były sołtys wsi Jerzy Młynarczyk.

Część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież z Rajska.

 

Centrum wsi usytuowane jest przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku Strzelec Wielkich. Wykonany został plac z chodnikami z kostki brukowej, przepusty, altana z imitacją studni, przystanek autobusowy i oświetlenie parkowe. Zamontowane zostały elementy małej architektury typu ławki, kosze, stojak na rowery, maszt, a także nasadzona została zieleń ozdobna. Ozdobą powstałego centrum jest zabytkowy wóz strażacki. 

Odnowa centrum Rajska, służącego przede wszystkim integracji mieszkańców i poprawie wizerunku miejscowości została sfinansowana z budżetu Gminy Szczurowa oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość inwestycji to ponad 400 tys. złotych.
 
 
 
 
 
 
Galeria zdjęć