2014-08-08
Aktualności / Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Szczurowej dobiega końca

Prace związane z renowacją XIX-wiecznego pałacu Kępińskich w szczurowskim parku dobiegają końca. Ich zakres był obszerny, ponieważ zabytek został uszkodzony w wyniku powodzi i wymagał wielu prac remontowych. Na jego odnowienie Gmina Szczurowa pozyskała ponad 3 miliony złotych ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 
 
 
 
Wykonane zostało skucie starych tynków, w miejsce których pojawiła się nowa elewacja budynku. Rozebrany został taras południowy, którego część konstrukcyjna została odbudowana oraz wykonane roboty izolacyjne, renowacyjne schodów i elementów kamiennych wraz z rekonstrukcją figur, uzupełnieniami i wymianą orynnowania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odnowione zostały również alejki parkowe wokół dworu, zamontowane zostało oświetlenie parkowe i iluminacja pałacu. Obecnie utwardzane są place spotkań i rekreacji, montowane ławki i kosze, stojaki na rowery, a także trwa dalszy etap nasadzeń drzew i krzewów.
 
 
 
 
Renowacją jednego z najcenniejszych zabytków w województwie małopolskim zajmuje się Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia „ARKAM” z Krakowa.

 

UG Szczurowa