2014-07-14
Aktualności / Akcja honorowego krwiodawstwa w Strzelcach Wielkich

W czasie wakacji, kiedy w bankach krwi często brakuje tego niezastąpionego leku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini dzięki życzliwości proboszcza Parafii w Strzelcach Wielkich ks. Stanisława Tabisia przeprowadził w dniu 13 lipca br. otwartą akcję honorowego krwiodawstwa.

 
Do zaparkowanego na kościelnym placu ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zgłosiło się 25 osób.  Po badaniach lekarskich krew oddało 22 osoby w ilości 9900 ml krwi pełnej, która została przekazana najbardziej potrzebującym. Wśród dawców było 7 kobiet.
 
 
 
 
Akcja nie powiodła by się, gdyby nie chęć podzielenia się bezcennym darem przez dawców, pomocy ks. proboszcza, obsłudze RCKiK w Krakowie, inicjatywie pana Stefana Stycznia prezesa GK HDK w Drwini, pomocy pani Beaty Marzec z UG w Szczurowej oraz obsłudze z wspomnianego Klubu pani Małgorzacie Pająk i panom Stanisławowi Dacie i Leszkowi Machajowi.
 
Wszystkim wspomnianym, którzy znaleźli czas by pomóc potrzebującym Zarząd Klubu składa wyrazy serdecznej wdzięczności.