2014-07-10
Aktualności / Powstało nowe centrum w Górce

Po drugiej stronie remizy OSP w Górce odnowione i zagospodarowane zostało nowe centrum miejscowości. Realizowana przez Gminę inwestycja przyjęta uchwałą zebrania wiejskiego obejmowała budowę utwardzonego placu publicznego, leżącego u zbiegu dróg gminnej i powiatowej z chodnikiem i kładką nad istniejącym potokiem wodnym. Plac wyposażony został w małą architekturę w formie altanki, zadaszonej studni, wiaty przystankowej, ławek, koszy, miejsc postojowych dla rowerów oraz oświetlenia parkowego. Powiązany został z przebudowanym przystankiem poprzez przejście nad rowem melioracyjnym. Wybudowane zostało również podium murowane z kwietnikami i drewnianymi siedziskami oraz barierki zabezpieczające.

 
Środki pozyskane przez Gminę Szczurowa na realizację inwestycji pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 „Leader oraz budżetu Gminy Szczurowa.

 

UG Szczurowa