2014-07-03
Aktualności / Kompleksowy remont szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej

Gmina Szczurowa rozpoczęła prace związane z usuwaniem skutków powodzi, tj. remontem elewacji zewnętrznej budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu poprzez remont powierzchni utwardzonej, wymianę części ogrodzenia z wyrównaniem pasu terenu, niwelowanie powierzchni przyszkolnego boiska trawiastego (ok. 1070 m) . 

 
Zakres prac związanych z remontem elewacji obejmuje wymianę okien, szpaletowanie otworów okiennych, docieplenie technologią tzw. metoda „lekką” bezspoinową całej wysokości ściany obiektu styropianem, wykonanie okładziny opaskowej z tynku mozaikowego wokół głównego i tylnego wejścia, wykonanie cokołu ze styropianu i docieplenie szpalet okiennych. Przy wykonywaniu prac dociepleniowych ścian niezbędne będzie wykonanie obróbek blacharskich i parapetów, rynien i rur spustowych.
 
 
Remont powierzchni utwardzonej dojść, dojazdów i placów polegać będzie na wymianie dotychczasowej, zniszczonej powierzchni betonowej, z płyt chodnikowych na kostkę brukową. Wyremontowane zostaną też boczne, niezadaszone schody w elewacji tylnej oraz wejście do Domu Nauczyciela.
 
 
 
Koszt inwestycji wynosi ponad 316 tysięcy złotych. Prace wykonuje firma: Usługi Budowlane Marek Korzeniowski, wyłoniona w drodze procedury przetargowej. Fundusze na ten cel Gmina Szczurowa pozyskała w całości z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

UG Szczurowa