2014-07-03
Aktualności / Nowe centrum Rajska

Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem nowego centrum wsi w Rajsku, przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku Strzelec Wielkich. Wykonany został plac z chodnikami z kostki, przepusty, altana z imitacją studni, przystanek autobusowy i oświetlenie parkowe. Zamontowane zostały elementy małej architektury typu ławki, kosze, stojak na rowery, maszt, a także nasadzona została zieleń ozdobna. Ozdobą powstałego centrum będzie wkrótce zamontowany na placu zabytkowy wóz strażacki. 

 
Odnowa centrum Rajska, służącego przede wszystkim integracji mieszkańców i poprawie wizerunku miejscowości jest finansowana z budżetu Gminy Szczurowa oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość inwestycji to ponad 400 tys. złotych.
 
 
 

 

UG Szczurowa