2014-06-17
Aktualności / Przegląd Zespołów Folklorystycznych Szkół z terenu Gminy Szczurowa w Woli Przemykowskiej

W dniu 08 czerwca 2014 roku na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej odbył się kolejny już Przegląd Zespołów Folklorystycznych Szkół z terenu Gminy Szczurowa. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonał Pan Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha. Tegoroczny przegląd, tak jak poprzednie, miał formę festynu rodzinnego. Na scenie zaprezentowało swój dorobek artystyczny 8 zespołów:

  • Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej
  • Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym
  • Zespół z Publicznej szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich
  • Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach
  • Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie
  • Zespół z Publicznego Gimnazjum w Zaborowie
  • Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej
  • Zespół z Publicznego Gimnazjum w Szczurowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Występy zespołów przeplatane były konkursami dla dzieci i dorosłych, a każdy uczestnik otrzymywał atrakcyjną nagrodę rzeczową. W konkursach brali udział najmłodsi i najstarsi uczestnicy tegorocznego festynu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Impreza nie miała charakteru konkursu, dlatego wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha.
 

 
 
 
Organizatorami przeglądu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Urząd Gminy w Szczurowej. Organizatorzy dziękują wszystkim zespołom za udział w przeglądzie.
 
Każdy z zespołów swoim występem udowodnił, że kultywuje tradycje tańców i pieśni ludowych, ciągle je pielęgnuje, a co najważniejsze przekazuje jej wzory i rozwija wrażliwość artystyczną swoich słuchaczy.
 
 
Galeria zdjęć
 

 

Informacja: SP Wola Przemykowska, zdjęcia: UG Szczurowa