2014-06-12
Aktualności / Koncepcja rozwoju Strzelec Wielkich z udziałem ekspertów z Bawarii

Gmina Szczurowa przystąpiła do projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie pn. “Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii”. Prace nad projektem zainaugurowano 2 czerwca 2014 roku w Strzelcach Wielkich zebraniem mieszkańców wsi i będzie on realizowany do 30 czerwca 2015 roku.

 

 

 

Projekt ma charakter koncepcji rozwoju obszaru wiejskiego obejmującego miejscowość Strzelce Wielkie w gminie Szczurowa. Celem opracowania jest wyznaczenie kierunku, w którym powinien przebiegać rozwój tej miejscowości.
 
Prace nad opracowaniem koncepcji rozwoju wsi na wzór Bawarii będą polegać na włączeniu mieszkańców Strzelec Wielkich do procesu planowania rozwoju swojej miejscowości. Zatem koncepcja będzie dokumentem opracowanym wspólnie z mieszkańcami wsi i ekspertami z Bawarii przy udziale specjalistów z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Rolniczego i Krakowskiego Biura Geodezji Terenów Rolnych. Będzie dotyczyć trzech obszarów tj.: odnowa i rozwój wsi, strefa ekologiczno-krajobrazowa, urządzenia rolne, w tym scalenia gruntów, melioracje wodne, drogi rolnicze.
 
Jak powiedział wicemarszałek województwa dr Stanisław Sorys – wypracowana wspólnie koncepcja będzie podstawą do wnioskowania o środki unijne na realizację zaplanowanych w koncepcji zadań oraz przyjęcie wniosków jako priorytetowe do dofinansowania w ramach określonych programów regionalnych.
 
 
Eksperci wraz z wicemarszałkiem odbyli również spotkanie w urzędzie gminy celem zapoznania samorządu Gminy Szczurowa z podobnie realizowanymi projektami między innymi w gminie Żabno.
 
 
 
 

 

UG Szczurowa