2014-06-10
Aktualności / Remonty w budynkach świetlic wiejskich w Strzelcach Wielkich, Barczkowie i Rudach-Rysiu

Rozpoczęły się prace remontowo-modernizacyjne w budynku domu ludowego w Rudach-Rysiu oraz w świetlicy wiejskiej w Strzelcach Wielkich, mieszczącej się w remizie OSP. Wkrótce ekipa budowlana rozpocznie również prace w sali świetlicy domu ludowego w Barczkowie. A to za sprawą pozyskanego przez Gminę Szczurowa dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 146 tys. zł, które pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całość inwestycji wynosi blisko 400 tys. zł. Pozostałą kwotę pokryje samorząd Gminy z własnego budżetu.

Umowę na realizację przedmiotowej inwestycji podpisali w Szczurowej: ze strony Inwestora – Wójt Gminy pan Marian Zalewski, Skarbnik pani Maria Czesak oraz ze strony Wykonawcy – pan Leszek Wójcik. Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele sołectwa Strzelce Wielkie, Barczków i Rudy-Rysie oraz pracownicy samorządu i inspektorzy nadzoru.
 
 
 
W ramach przedmiotowych prac firma handlowo-usługowa EL-BUD, wyłoniona w drodze procedury przetargowej, wykona:
  • w Strzelcach Wielkich: roboty rozbiórkowe, między innymi: rozbieranie posadzek, odbicie tynków, demontaż ościeżnic. W dalszej kolejności wykonany zostanie remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, malowanie ścian oraz montaż nowej sceny widowiskowej;
  • w Barczkowie: rozebranie podłóg z desek, sceny, boazerii ściennej, płytek ściennych, pieców, demontaż ościeżnic, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, ocieplenie stropu, wykonanie posadzek, piecy kominowych, sceny, montaż stolarki drzwiowej, żaluzji okiennych oraz dostawa i montaż mebli kuchennych;
  • w Rudach Rysiu rozpoczęły się już prace związane z adaptacją części pomieszczeń parteru na sanitariaty, w tym: roboty rozbiórkowe (demontaż ościeżnic, odbicie tynków, zerwanie posadzki), remont instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek, malowanie ścian.

 

 

UG Szczurowa