2014-05-25
Aktualności / Aktywność pań z Kół Gospodyń Wiejskich doceniona!

 

Czternaście kompletów damskich strojów regionalnych wraz z obuwiem oraz wyposażenie kuchenne, szafę i namiot w formie stoiska wystawowego na imprezy zakupiła Gmina Szczurowa w ramach projektu realizowanego za pośrednictwem Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej z przeznaczeniem dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających w gminie Szczurowa.
 
Koszt zakupów wyniósł blisko 30 tysięcy złotych, z czego 75 procent kosztów kwalifikowanych projektu GCKCziS w Szczurowej pozyskało z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV Leader. Pozostała kwota, stanowiąca wkład własny pochodziła z budżetu Gminy Szczurowa.
 
Panie w pięknych strojach regionalnych zaprezentowały się podczas tegorocznego 32. Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych „Krakowski Wianek” w Szczurowej w czasie degustacji potraw i nalewek, które same przygotowały.
 
 
 
Efektem końcowym realizacji projektu będzie Konkurs Piosenki Maryjnej, który odbędzie się 15 sierpnia 2014 roku w Strzelcach i połączony zostanie z Dożynkami Gminnymi. W trakcie trwania imprezy odbędzie się degustacja potraw Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szczurowa.
 
Celem realizowanego projektu jest przede wszystkim kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów regionalnych.

 

Koordynator projektu: Alina Banach